دسته: منابع

2017

| می 4, 2017 | 0 Comments
2017

ادامه مطلب

EVENTS IN A GLANCE

| آوریل 16, 2017 | 0 Comments
EVENTS IN A GLANCE

 وقایع سال ۱۳۹۵ (2017-2016)  در یک نگاه 1395 (2016-2017)  EVENTS IN A GLANCE

ادامه مطلب

بزرگسالان

| آگوست 29, 2014
بزرگسالان

شامل دوره های Four corners در 16 ترم

ادامه مطلب

نوجوانان

| آگوست 29, 2014
نوجوانان

شامل دوره های:  Let’s Go در 15ترم

ادامه مطلب

کودکان

| آگوست 29, 2014
کودکان

منابع آموزشی کودکان شامل دوره های:  Tiny Talk در 6 ترم  English Adventure + Jolly phonics series در 7 ترم

ادامه مطلب