دسته: مدرسین

2017

| می 4, 2017 | 0 Comments
2017

ادامه مطلب

متین عرب

| اکتبر 29, 2015
متین عرب

نام: متین عرب خلاصه سوابق: Toefl iBT ( T.T.C 2012 ( CLT Method

ادامه مطلب

پریسا تاجیک

| اکتبر 29, 2015
پریسا تاجیک

نام: پریسا تاجیک خلاصه سوابق: BA in English Translation ( T.T.C 2013 ( CLT Method

ادامه مطلب

طنین میرمیران

| اکتبر 29, 2015
طنین میرمیران

نام: طنین میرمیران  خلاصه سوابق: BA in English Translation ( T.T.C 2014 ( CLT Method  

ادامه مطلب

حمید محمدی

| اکتبر 29, 2015 | 0 Comments
حمید محمدی

نام: حمید محمدی خلاصه سوابق: BA in English Translation ( T.T.C ( CLT Method

ادامه مطلب

سهیل کلانتری

| اکتبر 29, 2015
سهیل کلانتری

نام: سهیل کلانتری  خلاصه سوابق: IELTS Degree ( T.T.C 2014 ( CLT Method  

ادامه مطلب

علیرضا برخورداری

| اکتبر 29, 2015
علیرضا برخورداری

نام: علیرضا برخورداری خلاصه سوابق: BA in Literature ( T.T.C 2015 ( CLT Method

ادامه مطلب

محمدرضا اسماعیلی

| اکتبر 29, 2015
محمدرضا اسماعیلی

نام: محمدرضا اسماعیلی خلاصه سوابق: (MA in TESOL T.T.C ( CLT Method

ادامه مطلب