دوره های تخصصی آیلتس

| آگوست 29, 2014

دوره های آمادگی آزمون ایلتس یکی دیگر از دوره هایی است که به منظور ارتقا سطح زبان دانشجویان و آمادگی آنها برای شرکت در ازمون های بین المللی برگزار می شودجهت تعیین سطح ورود به دوره مهارت های زبانی دانشجویان در یک مصاحبه شفاهی سنجیده می شود.

دانشجویان می توانند تواناییهای خود در هر مهارت با شرکت در آزمون دقیقا مطابق با استاندارد آیلتس ارزیابی کنند پس از این ازمون کارنامه نتایج دراختیار داوطلبان قرار می گیرد.

منابع اصلی آموزش در این دوره کتابهای آموزشی دوره های موسسه بوده اما در کنار آنها منابع دیگری برای آموزش موثر تر تدریس شده و یا در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

سیستم آموزشی آیلتس در موسسه ایران آسیا:

الف) پیش نیاز دوره اصلی 1و2و3و4و5و6

Pre-IELTS

ب) دوره اصلی آموزش اختصاصی 4 مهارت زبانی

کلاسهای ویژه مهارت شنیداری

کلاسهای ویژه مهارت خواندن

کلاسهای ویژه مهارت نوشتاری

کلاسهای ویژه مهارت های گفتاری

زمان بندی دوره ها یک ترم مقدماتی 30 جلسه در طول 3 الی 4 ماه

آزمون ها

برچسب ها: ,

دسته: دوره ها

امکان نظردهی نیست