اولین سمینار آموزش زبان انگلیسی با حضور پروفسور جک سی ریچاردز

برگزاری اولین سمینار بین المللی زبان انگلیسی ویژه ی مدرسین زبان با حضور پروفسور جک سی ریجاردز ریاست دپارتمان زبان انگلیسی خاورمیانه در دانشگاه تربیت معلم

(دی ماه ۱۳۹۳).

 

Cincopa WordPress plugin